Projektid

2018

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2018 aastal järgmiselt:

1. Mobiilse dataprojektori ja katetega pukklaudade soetamine – täies ulatuses. Augustis 2018 on soetatud mobiilne dataprojektor ja septembris kümme katetega pukklauda.

2017

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2017 aastal järgmiselt:

  1. Telkide soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses. Juulis 2017 soetatud 2 telki väliüritusteks.

2016

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused 2016 aastal järgmiselt:

  1. Hüüru küla interaktiivse arhiivi loomine II etapptäies ulatuses.
  2. Toolide soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse – täies ulatuses. Juulis 2016 soetatud 100 tooli.
  3. Laudade soetamine Hüüru külakeskusesse – täies ulatuses. Jaanuaris 2017 soetatud 10 ümmargust lauda.

Eesti Kultuurkapital rahuldas projekti “Käsitööõpitubade korraldamine” taotluse 2016 aasta kevadisel perioodil.

2015

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused  sügis- talvisel perioodile järgmiselt:
1. Käsitööõpitubade korraldamine
2. Muusikud Hüüru mõisas korraldamine.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) programm

Üleriigilise puu- ja köögivilja kampaania “Köögiviljad kaalu ei kasvata”  raames saime rahastuse kokanduskursuse korraldamiseks laupäeval, 03.10.2015 Hüüru mõisas.

Kohaliku omaalgatuse programm rahuldas meie taotlused järgmiselt:

1. Hüüru mõisa välisuste vahetus – täies ulatuses.  Projekt on ellu viidud ja Hüüru mõisal on uued uksed.
2. Hüüru küla interaktiivse arhiivi loomine I etapp –  75 % ulatuses. Projekti dokumendid:  www.huuru.ee/ajalugu/
3. Pildimälu areng Hüürus – täies ulatuses. Projekti on ellu viidud. Hüüru kogukonnakeskuses ehk mõisas, on olemas arvuti, projektor ja ekraan.

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused “Käsitöö õpitubade” ja kontsertide korraldamiseks talvisel ja kevad-suvisel perioodil.

Keskkonna Investeeringute Keskus rahuldas meie projekti “Keskkonnateadlik külainimene – Hüüru külade piirkonnas” 50% ulatuses  ehk 1001,60 summas.

 

2014

Eesti Kultuurkapital  rahuldas meie projektide taotlused  “Käsitöö õpitubade” ja “Raamatu hommikute” korraldamiseks sügis-talvisel perioodil.

2013

Hüüru mõisa projektitaotlus rahuldati.

Saue valla, Hüüru külaseltsi ja Konstatin Pätsi muuseumi koostöös korrastatakse ja renoveeritakse Hüüru mõisas ruume muuseumi igapäevaseks töökeskonna loomiseks. Seoses sellega kirjutas Hüüru külaselts projekti õhksoojuspumba soetamiseks mõisa muuseumi ruumide tarbeks Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru 2013. Projekti taotlus sai positiivse otsuse ja KOP finantseeris õhksoojuspumba ostmist ja paigaldamist 1600 euroga. Kogu projekti maksumus oli 3098,40 eurot, millest toetuse summa oli 1600 eurot, Pätsi muuseumi omaosalus oli 500 eurot ja Saue Vallavolikogu liikmed Arnold Õispuu Hüüru külast ja Eero Kaljuste Vanamõisa külast toetasid projekti eraalgatuslikult 499.20 euroga. Kuna mõisas on suuremalt jaolt puuküttel olevad vanad ahjud, siis hõlbustab ja parendab õhksoojuspump tunduvalt muusemi tööd.

Arnold Õispuu
Külavanem

Comments are closed.